Podcast

Thorkild Høyer: Straf, ofre og terror

Golden Days 2013

Simon Sjørup Simonsen: Køn og politik

Golden Days 2013

Ole Fogh Kirkeby: Ledelse og filosofi

Golden Days 2013

Mickey Gjerris: Organdonation og etik

Golden Days 2013

Rune Lykkeberg: Demokrati som princip og problem

Golden Days 2013

Mia Amalie Holstein: Sympati eller økonomi?

Golden Days 2013

Ole Thyssen: Filosofi vs. religion

Golden Days 2013

Ole Bjerg: Hvad er penge?

Golden Days 2013

Vincent Hendricks: Meningsbobler og demokrati

Golden Days 2013

Johannes V. Jensen: Kongens Fald

Hovedværker fra det tyvende århundrede

Thomas Mann: Buddenbrooks

Hovedværker fra det tyvende århundrede

Louis-Ferdinand Céline: Rejse Til Nattens Ende

Hovedværker fra det tyvende århundrede

Virginia Woolf: Til Fyret

Hovedværker fra det tyvende århundrede